Ciljevi projekta

Loading
loading...

Osnovni ciljevi ovog projekta su:
–    unapređenje sadašnjeg pristupa planiranju i organizaciji gazdovanja šumama i lovištima u Srbiji, sa naglaskom na jelensku divljač
–    poboljšanje uslova za opstanak i razmnožavanje populacija jelenske divljači u šumskim kompleksima centralne Srbije
–    utvrđivanje i uklanjanje (ili redukcija na zadovoljavajući nivo) osnovnih uzroka nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji
–    definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naseljavanje) jelenske divljači i mera za unapređenje procesa reintrodukcije
–    izrada Akcionog plana gazdovanja populacijama jelenske divljači u Srbiji i definisanje mera za njegovu implementaciju

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background