Edukacija

Loading
loading...

ZBORNIK SAŽETAKA – JELENSKA DIVLJAČ

Pred čitaocem su rezultati istraživanja saopštenih na „1. Srpskom savetovanju sa međunarodnim učešćem o gazdovanju i zaštiti lovne faune: jelenska divljač“, održanom 12. oktobra 2017. godine u Šumarskoj školi u Kraljevu. Ovaj stručno-naučni skup je organizovan kao važna aktivnost u okviru projekta „SRBREDDEER“ koji finansira Uprava za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zbornik sažetaka – jelenska divljač

JELENSKA DIVLJAČ U SRBIJI

Pred čitaocem su dosadašnji rezultati projekta SRBREDDEER, Istraživanje uzroka i posledica nestajanja jelenske divlјači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naselјavanje) i mera za unapređenje procesa reintrodukcije – I faza, koji finansira Uprava za šume pri Ministarstvu polјoprivrede i zaštite životne sredine (sredstva iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva).
Projekat podržavaju i mnogobrojne kompanije i institucije: „Swarovski Optik“, Lovački savez Srbije, Lovački savez Centralne Srbije, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU i Šumarska škola Kralјevo.
Ova publikacija sadrži opise svih važnijih aktivnosti koje se trenutno realizuju i kratak pregled dosadašnjih rezultata u okviru projekta.

dr Dragan Gačić

Brošura – Jelenska divljač u Srbiji

Flajer – Jelenska divljač u Srbiji

 

ZANIMLJIVOSTI O JELENSKOJ DIVLJAČI IZ PROŠLOSTI

JELEN „MIŠA“

Naš istorijski spomenik – manastir Ljubostinja, koji je nakon Kosovskog boja podigla carica Milica u znak sećanja na svog muža, gde se prvi put sastao sa njom kada je bio u lovu, pored brojnih dokumenata istorijske vrednosti, svedoči da je to bilo lepo i uređeno lovište.
Bratstvo manastira je 1900. godine uhvatilo mladog jelena, koga su negovali i dali mu ime „Miša“. Ovaj jelen se ubrzo pripitomio i svog hranitelja, oca igumana Nikona, svuda je pratio u stopu. Cela okolina Kruševca i Kragujevca poznavala je „Mišu“, koji je često posećivao Kruševac i Vrnjačku Banju.
„Mišin“ hranitelj otac iguman Nikon bio je čest gost hotela „Pariz“ i drugih kafana u Kruševcu. Često je iz manastira odlazio fijakerom u Kruševac, Vrnjačku Banju i Kraljevo, a „Miša“ ga je verno pratio i sa njim ručavao po hotelima.
Kada bi se iguman Nikon „zagubio“, „Miša“ je znao sam da ode u Kruševac na ručak, pa da „traži“ večeru u Vrnjačkoj Banji i da se najzad vrati na konak u manastir. Nažalost, sve ovo je trajalo do 1916. godine, kada ga je zloglasni austrougarski komandant Geroč jednim hicem likvidirao.

(Izvor: „Lovac“, 1957-58. god., br. 1.)

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background