Istraživanje

Loading
loading...

PROMOCIJA
„SWAROVSKI OPTIK & SRBREDDEER”

U hotelu „Palisad“ na Zlatiboru, u organizaciji renomiranog austrijskog proizvođača „Swarovski Optik“ održana je promocija novih proizvoda (optički nišan DS) kojoj su prisustvovali predstavnici firmi koje se bave prodajom lovačkog oružja, municije i opreme. Imajući u vidu da kompanija „Swarovski Optik“ podržava naučno-istraživački projekat SRBREDDEER – „Istraživanje uzroka nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naseljavanje) i mera za unapređenje procesa reintrodukcije – I faza“, promociji je prisustvovao i rukovodilac projekta prof. dr Dragan Gačić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu. Uvažni lovni stručnjak je sve prisutne upoznao sa dosadašnjim rezultatima ostvarenim u okviru pomenutog naučno-istraživačkog projekta, a takođe im je podelio i monografsku publikaciju (brošuru) „Jelenska divljač u Srbiji – stanje i mogućnosti“.
Nakon promocije novih proizvoda i projekta SRBREDDEER, na zlatiborskom strelištu je održano i praktično gađanje iz lovačkih karabina sa optičkim nišanima „Swarovski“ DS, koje je izazvalo veliko interesovanje prisutnih.

Međunarodna naučna konferencija
CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA U III MILENIJUMU

Od 20. do 22. aprila 2017. godine u Beogradu je održana Međunarodna naučna konferencija pod pokroviteljstvom dva ministarstva Republike Srbije, a u organizaciji naučno-stručnog društva za zaštitu životne sredine Srbije „Ecologica“ i mnogobrojnih drugih institucija.

Prof. dr Dragan Gačić je u ime grupe autora imao usmeno izlaganje u sekciji: Prirodni resursi.

Gačić D.P., Mladenović S., Filipović M., Živković M.: Gazdovanje jelenskom divljači u Centralnoj Srbiji.

Rad predstavlja rezultat istraživanja u okviru projekta SRBREDDEER finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za šume (Budžetski fond za razvoj lovstva) i projekta TR-31041 finansiranog od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.
U radu je konstatovano da su mnogobrojne populacije jelenske divljači u prošlosti istrebljene na teritoriji centralne Srbije, uglavnom nekontrolisanim lovom i uništavanjem ili pogoršavanjem njenih staništa. Cilj je bio da se analizira sadašnje stanje i gazdovanje populacijama jelenske divljači u centralnoj Srbiji, sa naglaskom na dva lovišta posebne namene kojima gazduju JP „Nacionalni park Đerdap“ i JP „Nacionalni park Kopaonik“. U periodu 1961-2015. godina, prema zvaničnim statističkim podacima, procenjena prolećna brojnost jelenske divljači u centralnoj Srbiji kretala se u rasponu od 73 do 1306 jedinki, dok je u istom periodu najveći godišnji ulov od 110 jedinki zabeležen u 1989. godini. Dobijeni rezultati su pokazali da je nezakonit lov jedan od najvećih problema u gazdovanju jelenskom divljači u većem delu centralne Srbije, gde se ova vrsta divljači još uvek smatra nepoželjnom od strane lokalnog stanovništva i mnogobrojnih šumarskih stručnjaka. Sadašnja brojnost i registrovani ulov jelenske divljači u centralnoj Srbiji znatno su ispod mogućnosti prirodnih potencijala šuma, uglavnom čiste i mešovite šume lišćara, koje zauzimaju preko 2 miliona ha i predstavljaju pogodna staništa za jelensku divljač.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background