Međunarodna  naučna    konferencija

Loading
loading...

Međunarodna  naučna    konferencija

No Comments

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
Šumarska nauka u funkciji održivog šumarstva

Međunarodna naučna konferencija pod naslovom FORSD „Šumarska nauka u funkciji održivog razvoja šumarstva“, koja je organizovana povodom obeležavanja 25 godina rada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i šumarstava u Republici Srpskoj, održana je u periodu od 7. do 9. decembra 2017. godine u Banjoj Luci. Na konferenciji je prezentovano preko 90 radova, a učesnici su bili iz 22 zemlje.
Dr Mirjana Šijačić-Nikolić je u ime grupe autora predstavila deo rezultata dobijenih u okviru prve faze projekta SRBREDDEER.
Poster – Vilotić et al., 2017

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background