Stručno-naučni skupovi

Loading
loading...

1. SRPSKO SAVETOVANJE O JELENSKOJ DIVLJAČI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

12.10.2017. godine u Šumarskoj školi u Kraljevu

U okviru naučnog-istraživačkog projekta „SRBREDDEER“ („Istraživanje uzroka i posledica nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju i mera za unapređenje procesa reintrodukcije – I faza“), koji finansira Uprava za šume pri Ministarstvu poljopivrede, šumarstva i vodoprivrede, 12. oktobra ove godine, u Šumarskoj školi u Kraljevu će se održati stručno-naučni skup pod nazivom „1. Srpsko savetovanje sa međunarodnim učešćem o gazdovanju i zaštiti lovne faune: jelenska divljač“.
Na skupu će biti prezentovan 21 stručno-naučni rad, a pored domaćih, svoje rezultate prezentovaće i autori iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske.
Za sve učesnike skupa obezbeđen je besplatan materijal (Zbornik apstrakta) i svečani ručak. Zbog ograničenog broja mesta, pozivamo sve zainteresovane da se blagovremeno prijave na sledeću e-mail adresu: dragan.gacic@sfb.bg.ac.rs

Predsednik programskog odbora
dr Dragan Gačić, vanr. prof.

Preuzmite: Program stručno-naučnog skupa

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Ratko Ristić, Dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu – predsednik
Saša Stamatović, v.d. Direktor Uprave za šume (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine)
Dragan Šormaz, Predsednik Lovačkog saveza Srbije
Tomislav Radosavljević, Predsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije
Dr Milan Radovanović, Direktor Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU
Milan Mirković, Direktor Šumarske škole Kraljevo

PROGRAMSKI ODBOR

Dr Dragan Gačić, vanr. prof., Šumarski fakultet,
Univerzitet u Beogradu, Srbija – predsednik
Prof. dr Damjan Pantić, Šumarski fakultet,
Univerzitet u Beogradu, Srbija
Dr Klemen Jerina, vanr. prof., Biotehnički fakultet,
Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Dr Boštjan Pokorny, vanr. prof., Fakultet za matematiku, prirodne nauke i informacione tehnologije (Famnit), Univerzitet na primorju, Slovenija
Prof. dr Vladimir Maletić, Šumarski fakultet,
Univerzitet u Skoplju, Makedonija
Prof. dr Marijan Grubešić, Šumarski fakultet,
Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Dr Nikica Šprem, vanr. prof., Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Prof. dr Tihomir Florijančić, Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Osijeku, Hrvatska
dr Milić Čurović, viši istraživač, Biotehnički fakultet,
Univerzitet u Podgorici, Crna Gora
Dr Ana Milanović-Pešić, naučni saradnik, Geografski institut
„Jovan Cvijić“ SANU, Srbija
Dr Stefana Babović, istraživač-saradnik, Geografski institut
„Jovan Cvijić“ SANU, Srbija

Sastanak na Šumarskom fakultetu u Beogradu

U okviru projekta „Istraživanje uzroka i posledica nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naseljavanje) i mera za unapređenje procesa reintrodukcije“, koji finansira Uprava za šume pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (Budžetski fond za razvoj lovstva Srbije) na Šumarskom fakultetu u Beogradu je 23.01.2017. godine održan sastanak na kome su prisustvovali dr Dragan Gačić (rukovodilac pomenutog projekta), Predrag Ćirović (Uprava za šume), Dragan Šormaz (predsednik Lovačkog saveza Srbije), Tomica Radosavljević (predsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije), dr Milan Radovanović (direktor Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU) i Milan Mirković (direktor Šumarske škole Kraljevo).

Tom prilikom, doneta je odluka o održavanju stručno-naučnog skupa pod nazivom „1. Srpsko savetovanje sa međunarodnim učešćem o gazdovanju i zaštiti lovne faune: jelenska divljač“, kao i da se organizuju edukativna i stručna predavanja o značaju i potrebi gajenja i zaštite jelenske divljači u centralnoj Srbiji. Takođe, prisutni su se saglasili da istraživačkom timu pruže pomoć i podršku u prikupljanju podataka o jelenskoj divljači u lovištima kojima gazduju lovačka udruženja.

STRUČNO-NAUČNA TRIBINA O JELENSKOJ DIVLJAČI

U organizaciji Lovačkog saveza Centralne Srbije, u okviru tradicionalnog, IX Međunarodnog sajma lova, ribolova, lovnog turizma i nautike „Kraguj M“, održanog od 25. do 28. maja 2017. godine u Kragujevcu, održana je i stručno-naučna tribina pod nazivom „Jelenska divljač u Srbiji – stanje i mogućnosti“. Tribini je prisustvovalo oko 40 učesnika (lovnih radnika) i tom prilikom prezentovani su dosadašnji rezultati istraživanja u okviru naučnog projekta „SRBREDDEER“ koji finansira Uprava za šume pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (sredstva iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva). Pored toga, projekat podržavaju mnogobrojne kompanije i institucije: „Swarovski Optik“, Lovački savez Srbije, Lovački savez Centralne Srbije, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU i Šumarska škola Kraljevo.
Interesantno predavanje na temu „Sadašnje stanje jelenske divljači u Srbiji, sa naglaskom na nova staništa za reintrodukciju (naseljavanje)“ održao je rukovodilac projekta prof. dr Dragan Gačić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, dok je mr Dragomir Grujović održao predavanje na temu „Novi sistem praćenja prostorne distribucije i ulova jelenske divljači u Srbiji“. Predavanja su izazvala veliko interesovanje prisutnih, nakon čega je usledila diskusija o mogućnostima i značaju reintrodukcije (naseljavanja) jelenske divljači na nova šumska staništa u zapadnoj Srbiji. Tom prilikom, učesnicima je podeljena brošura o jelenskoj divljači, dok su posetiocima sajma podeljeni flajeri koji promovišu pomenuti projekat.

Stručna radionica

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu održana je 03.12.2016. godine stručna radionica u oviru naučno-istraživačkog projekta „Istraživanje uzroka i posledica nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji, definisanje površina pogodnih za reintrodukciju (naseljavanje) i mera za unapređenje procesa reintrodukcije – I faza“

Prezentacija
Predavač / Institucija
Prezentacija naučno-istraživačkog projekta Dragan Gačić
Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Stanje šumskog fonda u Srbiji po različitim pokazateljima Damjan Pantić
Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Ugroženost teritorije Srbije bujičnim poplavama Ratko Ristić
Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Zdravstveno stanje i zaštita šuma u centralnoj Srbiji Slobodan Milanović
Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Prirodno i veštačko obnavljanje šuma u centralnoj Srbiji Milun Krstić
Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Florističke i vegetacijske karakteristike šuma u centralnoj Srbiji Rade Cvjetićanin
Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Gazdovanje populacijama jelenske divljači u Sloveniji Srečko Žerjav
Lovska zveza Slovenije
Jelenska divljač u Srbiji – stanje i glavni problemi Slavko Mladenović
MUP Republike Srbije
Prostorni raspored i područja aktivnosti jelenske divljači u odnosu na faktore životne sredine Klemen Jerina
Univerzitet u Ljubljani – Biotehniški fakultet
Saobraćajni udesi između vozila i jelenske divljači u Sloveniji Boštjan Pokorny
ERICo, Gozdarski inštitut
Genetički aspekt reintrodukcije jelenske divljači u Srbiji Zoran Stanimirović
Univerzitet u Beogradu – Veterinarski fakultet
Nacionalni šumarski program u Srbiji sa naglaskom na lovstvo – stanje i problemi Nenad Ranković
Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Unapređenje gazdovanja lovištima na primeru Pomoravskog upravnog okruga Milan Žarković
Šumarska škola Kraljevo
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background